KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Standardy kvality ve zdravotnictví

Standardy kvality ve zdravotnictví

připravujeme zdravotnická zařízení k prokazování úrovně kvality poskytované péče dle požadavků stadardů kvality

 

- SAK

- ISO 9001

- ČSN EN ISO 15189

- ČSN EN ISO/IEC 17025

- Autorizace dle zákona 258/2000Sb. v platném znění

 

ČSN EN ISO 15189

Norma ISO 15189 uvádí požadavky na způsobilost a kvalitu ve zdravotnických laboratořích. Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta. Laboratoře proto musí být připraveny splnit požadavky všech pacientů a klinického personálu odpovědného za péči o tyto pacienty. Norma z velké části vychází z normy ISO/IEC 17025, ovšem důkladněji se věnuje fázi preanalytické (příjem a příprava pacienta, odběr a doprava vzorků atd..), analytické (zpracování, skladování, likvidace vzorků, atd..) a postanalytické (interpretace výsledků).
více informací

Akreditace zdravotnických zařízení dle SAK

Akreditace – oficiální uznání, že zdravotnické zařízení je způsobilé (organizačně, personálně a technicky) k poskytování kvalitní zdravotní péče a má vytvořen funkční a efektivní systém pro posuzování výkonnosti a pro kontinuální zvyšování kvality poskytované péče Akreditace motivuje nemocnice k implementaci nových prvků řízení kvality, založených na analýze a dalším rozvoji existujících struktur a pracovních procesů. Cílem je dosáhnout co nejlepší péče pro pacienty z hlediska procesu i výsledku za co nejlepších pracovních podmínek pro zdravotnické pracovníky. Takto pojatou proceduru lze označit jako komplexní akreditaci nemocnic
více informací

ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)

Norma ISO 9001 definuje systém managementu kvality (QMS). Tento systém je vhodným nástrojem pro zlepšení organizace a řízení procesů s cílem dosáhnout toho, aby jejich požadované výstupy byly vždy v požadované kvalitě, množství a čase a vedly ke spokojenému zákazníkovi (externímu i internímu).
více informací


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist