KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Finanční podpora z EU

Finanční podpora z EU


Společným jmenovatelem aktivit týkajících se dotací je podpora schopnosti vyhledat, získat a účelně využít potenciální zdroje financování.

 Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Nabízíme:

  • sledování všech dotačních titulů a upozornění, že vybraný dotační titul je aktuálně vhodný na záměr zvažovaný klientem
  • zpracování projektu tak, aby splňoval formální i obsahové nároky a navíc co nejlépe vyhovoval hodnoceným kritériím
  • asistenci při prosazování a následné realizaci projektuNejfrekventovanější projektové záměry:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  • projekty v oblasti vzdělávání pracovníků (zahrnující podporu nákupu služeb a vybavení školicí místnosti – operační program Liské zdroje a zaměstnanost (OP RLZ) priorita 1 Adaptabilita

Czechinvest

  • projekty v oblasti zvyšování úrovně informačních a komunikačních technologií  ICT v podnicích, ICT a strategické služby
  • inovační projekty v oblasti technologií – program Rozvoj, Potenciál
  • zahraniční marketingové aktivity firmy – tvorba cizojazyčných propagačních materiálů, prezentace, výstavy – program Marketing
  • Nemovitosti, Školicí střediska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  •  projekty pro školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další

         Financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření systému  celoživotního učení, a to na území celé ČR, tedy i v Praze.


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist