KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  O nás

O nás


 LEAN Consulting s.r.o. je zkušená česká společnost, vystupující na trhu již 7 let. Hlavním charakteristickým znakem je individuální přístup ke klientovi a maximální využití dosavadně nastaveného systému. Za dobu našeho působení na trhu jsme úspěšně realizovali více než 100 projektů v oblasti systémů řízení (ISO normy), které byly ukončeny úspěšným certifikačním auditem.
Poskytujeme:
-        poradenství a zavedení systému kvality dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18 000, ISO 15189, ISO/IEC 17025, HACCP, a další.
-        Provádění interních auditů, pravidelných kontrol po zavedení systému kvality dle výše zmíněných norem
-        Poradenství zdravotnickým zařízením připravujících se k akreditaci SAK
-        Poradenství pro pracoviště sterilizace zdravotnických prostředků
-        Poradenství v oblasti životního prostředí
-        Poradenství v oblasti dotační politiky ČR, EU
-        Pořádáme školení v oblastech řízení kvality
 
Základem služeb, které poskytujeme je analýza situace přímo u klienta s cílem identifikovat slabá místa a navrhnout efektivní opatření, tak aby případná rizika byla minimalizována.
 

Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist