KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Další standardy

Další standardy

ČSN EN OHSAS 18001:2008 (SMS)

Norma OHSAS 18001 se týká systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS), který je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je založen na identifikaci všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců a všech zainteresovaných stran. Norma je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala jejich integraci do jednoho plně funkčního celku.
více informací

ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS)

Norma ISO 14001 se týká environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí (EMS), který je určen výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální managementu představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. Norma je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a OHSAS 18001 a aby usnadňovala jejich integraci do jednoho plně funkčního celku.
více informací


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist