KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Základní informace ke GDPR

Základní informace ke GDPR

Pokud vaše činnost zahrnuje rozsáhlý sběr, ukládání či analýzu osobních údajů je potřeba provést následující kroky:

  • Detailní datovou analýzu, abyste si ujasnili, jaká data vlastně ukládáte a kam a kdo všechno k nim má přístup.
  • Implementace GDPR – technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů, která vyplynou po vyhodnocení rizik vyplývajících z datové analýzy.
  • Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů -povinný pro veřejné orgány, pro toho kdo provádí systematické monitorování fyzických osob a rozsáhlé zpracování citlivých dat.

K jednotlivým krokům nabízíme konzultace a poradenství.


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist