KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Standardy kvality ve zdravotnictví

ČSN EN ISO 15189

Normativní základ:

·         ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost.

 

Určeno pro:

Norma je určena zvláště pro zdravotnické laboratoře, avšak může být vhodná také pro pracovníky jiných oborů a služeb, jako jsou klinická fyziologie, zobrazovací metody a lékařská fyzika. Tuto normu využívají, jako podklad pro svoji činnost, také orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří.

 

Přínosy:

·         Záruka kvality pro pacienty/zákazníky

·         Zvýšení hodnoty laboratoře

·         Efektivní předcházení možným problémům, neshodám a nákladům při odstraňování vzniklých neshod

·         Zavedení procesů kontinuálního zlepšování v oblasti řízení zdravotnické laboratoře

·         Zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace.

·         Zvýšená ochrana dat a informací.

·         Lepší interní komunikace.

·         Vyšší spokojenost zákazníků.

·         Jistota plnění legislativních a akreditačních požadavků týkajících se zdravotnických laboratoří.

 

Etapy zavedení - postup spolupráce:

1.       Vstupní analýza plnění požadavků ISO 15189 (Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu).

2.       Úvodní seminář o zavádění ISO 15189.

3.       Poradenská činnost procesu vytváření QMS a zpracovávání dokumentace (Formulování a realizace vlastní politiky a cílů kvality, dokumentace hlavních, řídících a podpůrných procesů).

4.       Kurz interních auditorů (Příprava na provádění interních auditů QMS).

5.       Průběžné poradenství v procesu implementace ISO 15189 (Prověřování stavu zavádění QMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků, atd.).

6.       Účast na vstupním předcertifikačním auditu pro certifikační řízení (Prověření celkového stavu QMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu).

7.       Účast na certifikačním auditu (Včetně pomoc při odstraňování zjištěných odchylek).

8.       Následné služby (Interní audity, účast na dohledových a recertifikačních auditech, legislativní audity, komunikace s kontrolními orgány, atd.).

 


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist