KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Standardy kvality ve zdravotnictví

ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)

Normativní základ:

·        ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky.

 

Určeno pro:

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí neustále zlepšovat svůj své procesy, přístup k zákazníkovi a jeho spokojenosti.

 

Přínosy:

·        Konkurenční výhoda (zlepšení image – zákazníci vás vnímají jako nejlepšího partnera, marketingový nástroj pro zpřístupnění trhů bez certifikátu ISO 9001 nedostupných).

·        Redukce neshodných produktů.

·        Úspora nákladů (vyloučení penále, snížení nákladů na reklamace, nižší náklady na vícepráce a nižší organizační náklady).

·        Zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace.

·        Zvýšená ochrana dat a informací.

·        Lepší interní komunikace.

·        Vyšší spokojenost zákazníků.

·        Soulad s legislativními předpisy.

 

Etapy zavedení - postup spolupráce:

1.      Vstupní analýza QMS (Posouzení a dokumentování výchozího stavu, upřesnění dalšího postupu).

2.      Úvodní seminář o zavádění ISO 9001 QMS (Pro vedení společnosti jako součást prezentace výsledků vstupní analýzy).

3.      Poradenská činnost procesu vytváření QMS a zpracovávání dokumentace (Formulování a realizace vlastní politiky a cílů kvality, dokumentace hlavních, řídících a podpůrných procesů).

4.      Kurz interních auditorů (Příprava na provádění interních auditů QMS).

5.      Průběžné poradenství v procesu implementace ISO 9001 (Prověřování stavu zavádění QMS v praxi, konzultace při odstraňování nedostatků, atd.).

6.      Účast na vstupním předcertifikačním auditu pro certifikační řízení (Prověření celkového stavu QMS a posouzení jeho certifikovatelnosti v plánovaném termínu).

7.      Účast na certifikačním auditu (Včetně pomoc při odstraňování zjištěných odchylek).

8.      Následné služby (Interní audity, účast na dohledových a recertifikačních auditech, legislativní audity, komunikace s kontrolními orgány, atd.).


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist