KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Vzdělávání a kurzy /  Příklady rozsahu realizovaných kurzů

Příklady rozsahu realizovaných kurzů


Interní audity v rámci systémů řízení
 • úvod do systému managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17 025, ISO 15 189 nebo systém HACCP)
 • procesní auditování
 • auditování dle ISO 19011
 • audit dokumentace
 • audit na místě (praktický nácvik)
 • procesní, systémový a výrobkový audit
 • nácvik shoda / neshoda
Procesní přístup k řízení - integrace systémů řízení
 • Pojem proces, zdůvodnění popisu činnosti jako procesu, mapování a kategorizace procesů
 • Identifikování procesů
 • Způsoby popisu procesů - želví diagram, vývojový diagram, tabulková metoda
 • Interní audit jako kontrolní nástroj, norma ISO 19011
 • Principy a řízení programu auditování, kalibrace týmu interních auditorů
 • Analýza údajů, monitorování a měření
 • Měření spokojenosti zákazníka

Činnosti manažera kvality a pracovníků zainteresovaných v systémech řízení
 • terminologie norem kvality
 • seznámení s normou v praxi
 • postupy manažera kvality
 • plánovaní kvality
 • organizace a zajištění interního vzdělávání
 • analýzy údajů, monitorování a měření
 • Měření spokojenosti zákazníka
 • organizace přezkoumání vedením a interního auditu
 • hodnocení efektivnosti systému kvality
Systémy řízení ochrany životního prostředí (EMS)
 • základní požadavky normy ISO 14 001
 • environmentální aspekty, dopady
 • základní legislativní požadavky
 • cíle a programy EMS vedoucí k jejich dosažení
 • nastavení ukazatelů měření v oblasti EMS
 • environmentální profil organizace ve vztahu k životnímu prostředí
 • působení na dodavatele

Postupy manažera kvality a pracovníků zainteresovaných v systémech řízení v praxi
 • procesní řízení
 • plánovaní kvality
 • organizace a zajištění interního vzdělávání
 • definování znaků kvality
 • analýzy údajů, monitorování a měření
 • metody monitorování a vyhodnocování spokojenosti zákazníka
 • organizace přezkoumání vedením a interního auditu
 • hodnocení efektivnosti systému kvality
 • dodržování základních legislativních postupů


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist