KONZULTACE A PORADENSTVÍ

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nabízíme poradenství při implementaci revidované normy včetně analýzy rizik jak pro zkušební tak i kalibrační laboratoře.

Základní informace ke GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Finanční podpora z EU

Nabízíme pomoc při získávání finančních prostředků především z Evropské unie, ale také z tuzemských titulů z regionálních a nadregionálních grantových schémat.

Standardy kvality ve zdravotnictví

zaměřujeme se na implementaci standardů kvality ve ZZ - ISO 9001, SAK, akreditace laboratoří

Vzdělávání a kurzy

Nabízíme zajištění odborného výcviku, prohlubování znalosti a dovednosti klientů v mnoha oblastech.

Další standardy

Implementujeme další standardy - systémy environmentálního řízení nebo management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Partneři:
Dopravní fakulta Jana Pernera

Institut Jana Pernera

bohemia eu planners

Spolupracujeme:

Mgr. Jana Sudová

Nacházíte se: Lean Consulting /  Vzdělávání a kurzy

Nová profesní kvalifikace
"Manažer projektu" nebo "Administrátor projektu"Aktuální možnosti

ČÍM SE LIŠÍME? A PROČ JSME PRVNÍ!Více na informačním letáku ke stažení zde.

Jsme zvyklí vycházet ve svých projektech z finančních zdrojů na národní úrovni, zapomínáme, že jsme členským státem Evropské unie. Je praktickou a denní zkušeností chápat všechny nabízené příležitosti. Aby tomu tak bylo, je nutno znát a dobře se orientovat v úrovni nadnárodní spolupráce. Komunitární programy jsou přístupné pro každého z členských států Evropské unie. Znát mechanismus projektového řízení právě pro čerpání přímých peněz z Bruselu v rámci komunitárních programů, je přidaná evropská hodnota nabízené NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE organizované autorizovaným subjektem tj. Bohemia EU Planners v podmínkách standard České republiky. Prezentovaná PROFESNÍ KVALIFIKACE VÁM ZAJISTÍ VAŠI PRACOVNÍ POZICI PRO OBDOBÍ 2014-2020, kdy komunitární programy dominují ve finančním objemu nadcházejícího programovacího období 2014+ vůči operačním programům v členských státech EU.


NADĚLTE SI PRÁCI! NABLÝSKEJTE ROK 2014 – NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE!

CO? Komunitární programy jsou přístupné pro každého z vás, jsou to programy v prostředí Evropské unie!
KDO? My, vy, já, oni, SME, NNO, každý!
JAK? Osvojíte si mechanismus projektového řízení právě pro čerpání přímých peněz z Bruselu v rámci komunitárních programů!
PROČ? Aktualizujete a rozvíjíte svoji pracovní činnost!
CÍL? Potřebují vás, protože vy to znáte!

MOŽNOSTI – možné využít jako zvolenou rekvalifikaci, tj. požádejte na Úřadu práce o dotaci, absolvujte akreditovaný kurz a čerpejte evropské peníze napřímo bez zbytečné byrokracie!

KONTAKTUJETE NÁS: Mgr. Lenka Klabačková, klabackova@lct.cz, 603 516 717


Gedip.cz

LEAN Consulting s.r.o. | Praha 10, Hostivař, U Pekáren 1309/4, PSČ 10200
info@lct.cz | tel., fax: 371 724 438

Copyright LEAN Consulting s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

TOPlist